Work in Progress

FULL OF KEYS: ALL THE ROSES.
STOCKHOLM:VISBY:LONDON:BERLIN.

Det händer snart.

Kommentarer

2 kommentarer till “Work in Progress”

  1. Tony 17 Feb 2011, 19:35

    Det här verkar spännande.

  2. Mårten 7 Mar 2011, 22:06

    Det ser vi fram emot!

Pingbacks & Trackbacks