Otto stilla på E4


Foto: Tony Ahola

Kommentarer

2 kommentarer till “Otto stilla på E4”

  1. Andreas 11 Nov 2008, 13:02

    Först nu såg jag spökpersonen som dyker upp till höger om Otto. Undrar just om det är jag själv på nåt märkligt sätt? : /

  2. Tony 12 Nov 2008, 01:23

    Nej, det är ju självaste CZ som viftar med sin mobiltelefon för att påkalla uppmärksamhet från bilisterna som yr förbi i 140km/h.

Pingbacks & Trackbacks