Fuel My Fire

Jag har lyckats ha den här bloggen i över fem månader utan att yppa ett ord om någon konspirationsteori. Ni som känner mig väl måste finna det tämligen ofattbart.

Jag tänker inte säga nåt nu heller. Jag ber er bara att offra 9+9 minuter och kolla in de här två länkarna. And there´s plenty more where that came from… 

En varning för nervsvaga är nog på sin plats.

http://www.youtube.com/watch?v=iEuJimaumW4

http://www.youtube.com/watch?v=vuBo4E77ZXo

Kommentarer

5 kommentarer till “Fuel My Fire”

 1. otto 21 Feb 2008, 23:59

  1. En ständig kamp mellan det onda och det goda.
  Inga kompromisser. Det går inte att samtala med fienden. Den måste oskadliggöras
  2. En apokalyptiskt världsåskådning
  Rädsla för domedagen. Fienden är näst intill allsmäktig. Varje fördröjning är ödesdiger. Tiden håller på att rinna ut. Vardagen är därför mörk och dyster.
  3. En tydlig antielitism och antintellektualism
  Fienden är nästan alltid samhällets elitskikt. Oftast en politker.
  Antiintellektuell i betydelsen att man accepterar alla bevis pekar mot en konspiration och avfärdar alla som går mot.
  4. En stark förlitan på utvalda fakta och detaljer.
  Trots antiintellektualismen anstränger de sig för att stapla fakta, händelser och namn på hög. ”Genom att ständigt ifrågasätta det lilla (delarna) hoppas de så tvivel om det stora (helheten)”.
  5. En tro på att ingenting sker slumpartat och att allting hänger samman.
  Ingen slump, inga misstag. Någon har velat det som händer. ”Resultatet är en synnerligen välordnad fantasivärld som saknar motsägelser och motsättningar”. Eftersom inga tillfälligheter finns i den egna fantasivärlden måste man söka de gömda, dolda sambanden utanför. Därför spanar de hela tiden efter saker som klargör och förbinda de dolda sambanden.

 2. Mårten 22 Feb 2008, 02:53

  jag gillar inte usa mer än nån annan egentligen. jag tror att det är ett fantastiskt land med fantastiska människor.

  trots det. vi lever i en bubbla här där vi tror att usa står för det onda. medans våra eu-politker lär sig av dem.

  men jag är naiv, så jag tror det finns människor som vill gott.

 3. Jens 22 Feb 2008, 12:20

  Jomen du har tassat runt konspirationsteorier förut. I inlägget om Garton Gore och Paul McCartney.

 4. Andreas 22 Feb 2008, 12:23

  Ah! Okej då : )

  Nu är en vacker helgsaga snart på ingång!

 5. Mattias 22 Feb 2008, 12:24

  Ahhh, WT7! Den enda stålbyggnad som rasat pga brand och dessutom gjorde det i en hastighet snudd på över fritt fall…
  Helt logiskt -allt är möjligt i USA :-)

Pingbacks & Trackbacks